Teperes


Teperes Yazılım Özellikleri

Yiyecek-içecek sektöründeki siz işletmelerin maliyet kontrolü yaparak kar marjınızı arttırmanıza çözüm sunar. Teperes restoran sipariş ve adisyon sistemlerinde, verim arttıran çözümleri ile sistemin hızlandırılması, garsonların veriminin arttırılması sağlanmıştır.

Parametrik yapısı sayesinde tüm restoran, cafe ve barlara uyarlanabilir. Kablosuz el terminalleri, kiosk, dokunmatik ekranlar gibi donanımsal çözümlere entegre çalışabilmektedir. Teperes stok, fatura, kasa modülleri ile birlikte tam bir paket olarak ele alındığında harici bir muhasebe modülüne gerek duymadan işlem akışınıza yardımcı olur.

Stok, mamul, yarı mamul, malzeme araç hareketlerini kontrol altına alabilmek ve en uygun maliyetleri oluşturabilmek için hazırlanmış teperes el terminali sistemi ile şirket haricinde satış hizmeti sunar.

Teperes yazılımı ile sınırsız sayıda salon ve her salon için istenilen sayıda masa açılabilmektedir. Salonlara ve masalara özel isimler verilebilir. Salonlara kullanıcı bazlı yetkiler tanımlanarak kullanıcıların yalnız yetkili oldukları salonlarda işlem yapabilmesi sağlanır. Salondan yapılan satışların yiyecek içecek muhtelif olarak ayrı depolardan düşmesi sağlanabilir.

Teperes yazılımı satış ekranı tamamen dokunmatik ekran bilgisayar kullanımına uygun olarak tasarlanmıştır. Satış ekranında tüm salonlar ve masalar üzerinde interaktif işlemler yapabilirsiniz. Aktif masaların açılış saatleri son verilen sipariş saati hesabı veya birden fazla hesap varsa tek tek hesapları gösterilir. Bir masadaki hesabı 10 parçaya kadar bölebilir. her birinin tahsilatını ayrı ayrı yapabilirsiniz.

Teperes Maliyet ve Verimlilik

Yiyecek içecek hizmetleri alanında faaliyet gösteren işletmelerde maliyetleri aşağıya çekmek için yiyecek içecek maliyet kontrolünün yapılması gerekliliği tartışılmaz. İşletmenin karlılığını maksimum hale getirmek için maliyetlerin standartlar doğrultusunda kontrolünün yapılması düzenli sayım yapılması periyodik zamanlarda raporlama ile denetlenmesi önemlidir. Bu denetimler ambar, ambar çıkışları, reçeteler, departmanlar arası transfer, porsiyon girişleri, zayiatlar, iadeler, personel hesapları v.s. gibi kademelerden geçer.

Teperes Depolama

İşletmenin kapasitesine göre değişik depoların bulunması, ürünlerin tespit edilmesi giren malların fatura irsaliye ve sipariş fişine göre kontro edilmesi faturaların işlenirken doğru hesaplara işlenmesi mal alımının kontrol altına alınması stoklarının kontrol edilmesi zamanında ve yeterli miktarda mal alımının takibinin yapılması önemlidir.

Genel depo kontrollerinin bilgisayar sistemi ile karşılaştırılarak yapılması ve maliyet kontrolü ile haftalık bilgisayar girişinde mutabakat sağlanması, tedarikçi firmalardan gelmeyen faturaların istenmesi, hiçbir departman ve outletlerin fişsiz ve imzasız mal çekilmemesi, ambar sistemlerinin kurulması, stok malzeme maliyetlerine göre gelişmiş raporlama tekniklerinin uygulanması, ambar sisteminde malzemelerin girişinden çıkışına kadar geçen evredeki mal kabulü-teslim alma- sertifika- garanti-son kullanma tarihi-stoklama- çıkış-aktif ambar sayımı-
ölü stokların tespiti, stokların fiyat değerlerinin güncelleştirilmesi işin gereğidir.

Teperes Envanter ve Raporlama

Envanter sayımlarında kullanılan yöntem ve tekniklerin sistematik olması, zayilerin ne olduğu, zayi oranının boyutu, zayi nedenleri tespiti ve çözümü, mevcut işletim sistemi ile envanter ve bar sayımlarının oto kontrol sistemi, sayımların haftalık yapılması önemlidir.

İşletmenin günlük haftalık aylık hatta yıllık gelir gider miktarları ile girişlerinin daha önceki yıllara göre performansının karşılaştırmalı analizlerin raporları çıkarılmalıdır. Doğru yapılan raporlama işletmenin gelir ve giderlerinde gerekli önlemlerin alınmasını, kalitenin ve müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar.

Kolay stok takibi, barkod desteği, kritik seviye takibi, irsaliye fatura, anlık TCMB döviz kuru, sınırsız sayıda müşteri, satıcı ve banka içi cari kart oluşturabilirsiniz. Alış-satış, üretimi, planlama, menü maliyetleri, sipariş modülü, çok şubeli restaurant şeklinde kullanabilirsiniz. İnternet üzerinden dünyanın herhangi bir yerinden bağlanarak anlık satışları, stokları, hazırlanan veya yoldaki siparişlerinizi vb. raporları görebilirsiniz. Geçmişe ait adisyonlar ve içerileri raporlayabilir stok garson satış ve performans detay günlük aylık yıllık ortalama stok maliyeti gibi raporları alabilir. malzeme depoları tanımlayabilirsiniz ve depolar arası transferler yapabilirsiniz.

Teperes Paket Servisi

Paket servis programında, müşterileriniz aradığı anda bilgiler ekrana otomatik olarak gelir ve bu ekran üzerinden siparişinizi alabilirsiniz. Kayıtlı olmayan müşteriyi hızlı kaydedebilirsiniz. Sınırsız ürün ve ürünlerin alt gruplarını girebilirsiniz. Ürünü hangi elemanınızın götüreceğini tanımlayabilirsiniz. Müşterinin açıklamasına müşteri ile ilgili not alarak onun maksimum memnuniyetini sağlayabilirsiniz. Ayrıca zincir mağazalar için merkezi sistemle tüm mağazaların hareketlerini online takip edebilirsiniz. Zincir mağazalar için programı özelleştirebilir, istediğiniz tüm raporları alabilirsiniz.