Saha Satış Otomasyonu

İşletmeler içinsahada satışpazarlamateslimat ile ilgili personelleri ile stok ve sipariş kontrolü,hızlı satış ve hizmet vermedoğru ürünü doğru noktaya teslim etme gibi faydalar sağlamaktadır.

İşletmeler, mobil saha sıcak otomasyonu ile satış cirolarında yüzde 20 – 50 oranında artış sağlayabiliyorlar. İlave olarak dağıtım ve teslimatta günlük yüzde 50’ ye ulaşan verim artışı, 2 katına çıkan ziyaret sayısı, hızlı ve doğru tahsilat ve doğru stok kontrolüne kavuşuyorlar.

Online mobil saha sıcak satış otomasyonu sayesindesahadaki personel ile merkez arasındaki veri alışverişi el terminalleri üzerinden yapılabiliyor.
Özellikle dağıtım kanalındaişletmelerinsipariş toplama ve satış işlemlerine büyük bir hız ve doğruluk katan bu sistemlerdoğru stok takibibüyüyen satış miktarlarıaraç ve personel tasarrufuayrıntılı raporlama gibi özellikleri ile kendisine yapılan yatırım maliyetlerini işletmelere en kısa sürede geri kazandırabiliyor.

Bu tip bir sistemle hatalar en aza indirgenerek standart iş akışları oluşur ve işleyiş standart hale gelerek tüm çalışanların sisteme uyum süreçleri kısa sürede olur. Detaylı raporlar sayesinde deponuzda bulunan, satılan, en çok hareket gören, hiç hareket görmeyen ürünlerinizi listeleyebilirsiniz. Karlılık analizleri yaparak satış karlılığınız ölçebilir, mevcut bulunan ürünlerinizin maliyet değerlendirmelerini hesaplayabilirsiniz. Personel takibi yapabilir, banka, çek/senet, fatura gibi muhasebe işlemlerinizi de rahatlıkla yönetebilirsiniz.

Başlıca Avantajlar

Standartizasyon

İşleyişin standartlaşmasını sağlayarak hataların en aza inmesine ve çalışanların uyum sürecinin kısalmasına yardımcı olur.

Karlılık Takibi

Karlılık analizleri yaparak satış karlılığınız ölçebilir, mevcut bulunan ürünlerinizin maliyet değerlendirmelerini hesaplayabilirsiniz.

Detaylı Raporlama

Detaylı raporlama sayesinde karlılığınızı arttırabilirsiniz.