Saha Satış Otomasyonu

Başlıksız-1


Saha Satış Otomasyonu

İşletmeler için, sahada satış, pazarlama, teslimat ile ilgili personelleri ile stok ve sipariş kontrolü,hızlı satış ve hizmet verme, doğru ürünü doğru noktaya teslim etme gibi faydalar sağlamaktadır.

İşletmeler, mobil saha sıcak otomasyonu ile satış cirolarında yüzde 20–50 oranında artış sağlayabiliyorlar. İlave olarak dağıtım ve teslimatta günlük yüzde 50’ ye ulaşan verim artışı, 2 katına çıkan ziyaret sayısı, hızlı ve doğru tahsilat ve doğru stok kontrolüne kavuşuyorlar.
 
Online mobil saha sıcak satış otomasyonu sayesinde, sahadaki personel ile merkez arasındaki veri alışverişi el terminalleri üzerinden yapılabiliyor.Özellikle dağıtım kanalında, işletmelerin, sipariş toplama ve satış işlemlerine büyük bir hız ve doğruluk katan bu sistemler; doğru stok takibi, büyüyen satış miktarları, araç ve personel tasarrufu, ayrıntılı raporlama gibi özellikleri ile kendisine yapılan yatırım maliyetlerini işletmelere en kısa sürede geri kazandırabiliyor.

Bu tip bir sistemle hatalar en aza indirgenerek standart iş akışları oluşur ve işleyiş standart hale gelerek tüm çalışanların sisteme uyum süreçleri kısa sürede olur. Detaylı raporlar sayesinde deponuzda bulunan, satılan, en çok hareket gören, hiç hareket görmeyen ürünlerinizi listeleyebilirsiniz. Karlılık analizleri yaparak satış karlılığınız ölçebilir, mevcut bulunan ürünlerinizin maliyet değerlendirmelerini hesaplayabilirsiniz. Personel takibi yapabilir, banka, çek/senet, fatura gibi muhasebe işlemlerinizi de rahatlıkla yönetebilirsiniz.

 1. Başlıca Avantajlar
  • İşletmeler, müşterilerine yerinde ve hızlı servis verirler,
  • Hızlı hizmet veren işletmelerin ciroları ve pazardaki payları artar,
  • İşlemlerin hızlanması ile saha satış personelinin verimliliği artarak daha fazla noktaya hizmet vermesi sağlanır,
  • Dağıtımdaki stoklar anlık olarak takip edilerek sipariş ve satış aşamasında bilgi doğruluğu sağlanır,
  • Hareketlerin izlenebilir hale gelmesi sayesinde personel verimlilik takibi yapılabilir,
  • Müşterilerin, el terminalleri ile yapılan işlemler neticesinde satış ve dağıtım aşamasında işletmeye karşı olan güvenleri daha yüksek olacaktır.